Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
  zaterdag 30 augustus 2014  
Internationale Dag Van De Palliatieve Zorg
   

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 11 oktober 2014 - Van betekenis tot het einde
De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) is dit jaar op zaterdag 11 oktober. Het is voor de 10e maal dat Nederland hieraan mee doet. Het internationale thema is: Who Cares? We do! In Nederland is het thema: Van betekenis tot het einde.

Kwetsbaarheid en dood horen bij het leven van iedereen, oud én jong. Toch denken veel mensen daar pas over na wanneer ze ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. Of wanneer een dierbare van hen ziek is en zal gaan sterven. Dat is jammer, want wanneer mensen eerder nadenken over hun eindigheid en de keuzes die ze willen maken, geeft dat rust in de stervensfase.
Daarom heeft de stuurgroep van de Dag van de Palliatieve Zorg besloten ‘Van betekenis tot het einde’ als thema te nemen. Hiermee willen we bereiken dat mensen tijdig en vaker nadenken over het levenseinde en hun wensen daaromheen. En, dat ze deze bespreken met hun naasten en/of zorgverleners.

Bij dit thema draait het echter niet alleen om patiënten en hun naasten. Ook zorgverleners willen graag van betekenis zijn, zeker in de palliatieve zorg. En, hoe open is onze samenleving over kwetsbaarheid, ziekte, het levenseinde en sterven? Hoeveel ruimte krijgen we om onze ideeën en wensen te uiten en te verwezenlijken?

Voor de uitwerking van het thema wordt nauw samengewerkt met de gelijknamige coalitie Van Betekenis tot het Einde, die ook deelneemt aan de stuurgroep IDPZ.